Skip to main content

Zaufaj doświadczonemu
producentowi palet

Zapraszamy do kontaktu!

Związek Producentów Europalet UIC: gwarancja jakości i bezpieczeństwa

Palety EUR UIC, znane również jako europalety, są standardowym rozwiązaniem stosowanym w logistyce i transporcie na całym świecie. Dzięki ich unifikacji oraz wysokiej jakości konstrukcji, odgrywają one kluczową rolę w przewozach kolejowych, ruchu kołowym oraz magazynowaniu.

Klocki paletowe

Standardy i organizacje

Palety EUR UIC są produkowane zgodnie z międzynarodowymi standardami ustalonymi przez Union Internationale des Chemins de Fer (UIC). Związek producentów europalet UIC, znany jako UIC, zapewnia, że palety spełniają określone wymagania jakościowe i konstrukcyjne. W kodeksie UIC 435 określone są nie tylko wymiary z tolerancjami, ale tez jakość obróbki i dopuszczalne, naturalnie występujące wady drewna.

Budowa palet EUR UIC

Paleta EUR UIC, produkowana jest przez związek producentów europalet UIC. Palety UIC charakteryzują się wysoką jakością wykonania, która jest kontrolowana poprzez rygorystyczne normy. Stylizowane logo UIC znajduje się na lewym wsporniku palety, co świadczy o jej autentyczności.

Paleta EUR UIC, czyli typowa paleta wykonana z wysokiej jakości drewna, składa się z różnych elementów drewnianych i metalowych. W ramach montażu opisane są między innymi deski spodnie, wsporniki oraz użycie elementów złącznych, takich jak metalowe gwoździe. Stylizowane logo UIC umieszczone jest na lewym wsporniku palety, co potwierdza jej autentyczność i zgodność z międzynarodowymi standardami.

Jako nieliczni posiadamy certyfikaty takie jak:
EPAL / EUR UIC / IPPC

Różnice między paletami UIC a EPAL: wymiary i oznakowanie

Palety UIC ze znacznikiem EUR oraz palety EPAL mają te same wymiary: 800x1200x144 mm. Obie są nazywane europaletami, jednak palety EPAL nie posiadają już znaku EUR z powodu konfliktu między UIC a EPAL. Zamiast tego mają symbol EPAL, oznaczający licencję Europejskiego Związku Pracodawców Producentów Europalet (European Pallet Association).

Zmiana ta wymaga od przedsiębiorców dokładniejszej segregacji i zarządzania paletami, aby utrzymać zgodność z międzynarodowymi standardami i zapewnić efektywność operacyjną.

3

Oferta

Znajdź idealne
rozwiązanie dla siebie

Rekomendacja EPAL: nowe zasady wymienności palet UIC EUR i EPAL

Organizacja EPAL (European Pallet Association) ogłosiła istotną rekomendację dotyczącą wymienności palet UIC EUR z paletami EPAL. Zgodnie z decyzją EPAL, okres przejściowy, w którym te dwa rodzaje opakowań były wymienialne, zakończył się 31 grudnia 2021 roku. Po upływie tego terminu wymienność palet UIC EUR z paletami EPAL, niezależnie od ich konfiguracji, nie jest już możliwa.

Dla przedsiębiorców zmiana ta niesie ze sobą znaczące konsekwencje operacyjne. Kluczowym aspektem jest konieczność właściwej segregacji palet. Oznacza to, że palety muszą być dokładnie sortowane i przechowywane zgodnie z ich oznaczeniem: UIC EUR lub EPAL. Brak możliwości wymiany między tymi dwoma standardami wymaga od przedsiębiorców większej uwagi w zarządzaniu zapasami palet, aby uniknąć błędów logistycznych i potencjalnych strat finansowych.

Ponadto, firmy muszą teraz wydawać palety ściśle zgodnie z ich przeznaczeniem i oznakowaniem. Oznacza to, że palety UIC EUR muszą być używane i wydawane jako takie, a palety EPAL jako palety EPAL. Taka segregacja jest niezbędna, aby zapewnić zgodność z nowymi wytycznymi EPAL i uniknąć problemów związanych z niewłaściwym użyciem palet.

Zmiana ta wpływa również na zarządzanie logistyką i magazynowaniem. Firmy muszą dostosować swoje systemy zarządzania zapasami oraz procedury operacyjne, aby skutecznie zarządzać dwoma odrębnymi typami palet. Inwestycje w szkolenie personelu oraz w technologie monitorujące mogą być konieczne, aby zapewnić sprawne przejście do nowego systemu.

Pomimo tych wyzwań, zmiana ta ma na celu usprawnienie standardów i zapewnienie większej przejrzystości i zgodności w użyciu palet na rynku międzynarodowym.